โรงแรมสตาร์เกท สนามบินคันไซ
〒598-8511 ฝั่งเหนือ 1 อินเตอร์เชนจ์ ริงกุ เมืองอิซุมิซะโนะ จังหวัดโอซาก้า
TEL:+81-72-460-1111 / FAX:+81-72-460-1177

ออกจากสถานีชินโอซาก้า นั่งรถไฟธรรมดาหรือรถไฟด่วนของสาย JR Kyoto ไปยังสถานีโอซาก้าประมาณ 4 นาที จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย JR Hanwa ไปยังโรงแรมประมาณ 60 นาที
ขึ้นรถไฟด่วนพิเศษสาย JR Hanwa ฮารูกะไปยังสนามบินคันไซประมาณ 45 นาที จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย JR Hanwa หรือสาย Nankai ไปยังโรงแรมประมาณ 3 นาที
ออกจากสถานีนัมบะ ขึ้นรถไฟสาย Nankai ไปยังสถานีอิซูมิซาโนะโดยรถไฟด่วนพิเศษประมาณ 27 นาที / รถไฟด่วนประมาณ 31 นาที จากนั้นต่อรถไปยังสายด่วนพิเศษ Nankai สายสนามบินไปยังโรงแรมประมาณ 3 นาที
ใช้เวลาประมาณ 34 นาทีโดยสายด่วนพิเศษสนามบิน ประมาณ 30 นาทีโดย RAPID α และประมาณ 35 นาทีโดย RAPID β ไปยังโรงแรม
ออกจากสถานีเท็นโนจิ ประมาณ 40 นาทีโดยสาย JR Hanwa ไปยังโรงแรม
จากสถานีฮิเนโนะนั่งรถไฟด่วนสาย JR Hanwa ประมาณ 31 นาที / รถไฟด่วนโซนประมาณ 45 นาที จากนั้นต่อรถสายด่วนสนามบินคันไซไปยังโรงแรมประมาณ 4 นาที
ออกจากสถานีวากายามะ ไปยังสถานีฮิเนโนะ นั่งรถไฟด่วนธรรมดาของสาย JR Hanwa ประมาณ 22 นาที จากนั้นต่อรถสายด่วนสนามบินคันไซไปยังโรงแรมโดยใช้เวลาประมาณ 3 นาที
ไปยังสถานีฮิเนโนะ นั่งสายด่วนพิเศษ Nankai ประมาณ 27 นาทีหรือรถไฟด่วน 28 นาที จากนั้นเปลี่ยนเป็นสายด่วนสนามบินคันไซไปยังโรงแรมประมาณ 3 นาที
เดินทางออกจากสนามบินโกเบ นั่งเบย์ ・ ชัทเทิลประมาณ 29 นาที จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย JR Hanwa /สายด่วนพิเศษ Nankai สายสนามบินไปยังโรงแรมประมาณ 3 นาที
ออกจากยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ขึ้นรถไฟสาย JR Yumesaki ไปยังสถานีนิชิวอร์ดประมาณ 6 นาที จากนั้นต่อรถไปยังสาย JR Hanwa โดยใช้เวลา 52 นาที
ออกเดินทางจากยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น นั่งรถบัสด่วนสนามบินคันไซประมาณ 50 นาที จากนั้นเปลี่ยนเป็นสาย JR หรือสาย Nankai ไปยังโรงแรมประมาณ 3 นาที

ข้อมูลรถบัสรับส่ง

Shuttle Bus Schedule

โรงแรม → สนามบินคันไซ

※ รถบัสออกเดินทางเวลา 5:10 และ 5:55 น. ถึงอาคารผู้โดยสารที่ 2 และมาที่อาคารผู้โดยสารที่ 1

 • ให้บริการเฉพาะแขกที่เข้าพักที่โรงแรมเท่านั้น
 • ต้องมีการจองล่วงหน้าสำหรับรถบัสที่ออกจากโรงแรม (ตามลำดับ) โปรดจองที่เคาน์เตอร์เมื่อคุณเช็คอิน
 • ต้องจองรถรับส่งของโรงแรมในวันเช็คอิน
 • จำนวนผู้โดยสารสูงสุดคือ 28 คน ในกรณีที่มีผู้โดยสารเกินจำนวนสูงสุด รถรับส่งจะไม่มีการเพิ่มเติมจำนวนของรถ
 • ในกรณีที่ยังมีที่นั่งว่าง แต่มีสัมภาระของผู้โดยสารจำนวนมาก อาจจะต้องขอจำกัดจำนวนผู้โดยสารในรอบนั้นๆ
 • ในกรณีที่มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เกินไป คุณอาจไม่สามารถขึ้นรถบัสได้
 • รถรับส่งอาจมาช้าเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร
 • โปรดทราบว่ารถบัสจะออกเดินทางตรงเวลา
 • เมื่อคุณต้องการจัดเก็บกระเป๋า โปรดมาถึงป้ายรถบัสล่วงหน้าสิบนาที
 • รถบัสจะไปถึงชั้น ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศที่ชั้น 4 ของสนามบิน
 • ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีไปยังเทอร์มินัลแรกและประมาณ 25 นาทีไปยังเทอร์มินัลที่สอง
 • เส้นทางรถ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขออภับไว้ ณ ที่นี้ด้วยด้วย

จองห้องพัก

รับประกันราคาที่ดีที่สุด

วันที่เช็คอิน
/ /
วันพัก
ห้องพัก
จำนวนผู้เข้าพัก