STAR GATE HOTEL KANSAI AIRPORT
1 Rinkuoraikita,Izumisano-city,Osaka 598-8511, Japan
TEL. +81-72-460-1111  FAX.+81-72-460-1177
MAIL.info@s-gth.jp

Biểu mẫu hỏi về khách sạn

Về phòng ở

Đặt trước phòng ở TEL.+81-72-460-1111 (tiếp nhận 24/24)
MAIL.roomrsv@s-gth.jp

Biểu mẫu hỏi về phòng ở

Về nhà hàng và quán bar

Nhà hàng và quán bar [STARGATE] TEL.+81-72-460-1154 Mở cửa 11:30~21:00
Ẩm thực Trung Quốc「Star Dragon」 TEL.+81-72-460-1162 Mở cửa 11:30~21:00 Ngày nghỉ/ thứ 2
Ẩm thực Nhật Bản「Arima」 TEL.+81-72-460-1164 Mở cửa 11:30~21:00 Ngày nghỉ/ thứ 5
Nhà hàng thịt nướng Teppanyaki「Rinku」 TEL.+81-72-460-1164 Mở cửa 11:30~21:00 Ngày nghỉ/ thứ 5
Buffet Shabu Shabu 「Tajimaya」 TEL.+81-72-460-1164 Mở cửa 11:30~21:00 Ngày nghỉ/ thứ 5
PASTRY CAFE [PATI-STAGE] TEL.+81-72-460-1130 Mở cửa 11:30~17:00

BIểu mẫu hỏi về nhà hàng

Về Tiệc và hội nghị

Tiệc TEL.+81-72-460-1155(tiếp nhận 10:00~19:00)
MAIL.banquet@s-gth.jp
URL.http://www.s-mice.jp/cht/

Đặt trước phòng ở

Đảm bảo giá tốt nhất

Ngày check in
/ /
Số ngày lưu trú
Phòng ở
Số lượng khách