Thông tin

Nhà hàng và quán bar [STARGATE]
Tầng 54
Điện thoại +81-72-460-1154
Thời gian mở cửa Breakfast / 7:00 - 10:00
Lunch / 11:30 - 14:30
Dinner / 17:00 - 20:00

Last orders must be placed 30 minutes before closing time.
*Weekday lunch and dinner will be closed.

Đặt trước phòng ở

Đảm bảo giá tốt nhất

Ngày check in
/ /
Số ngày lưu trú
Phòng ở
Số lượng khách